คลัีงเก็บรายวัน: ตุลาคม 16, 2018

ข้อเสียของบ่อนการพนัน

เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการพนันเป็นสิ่งไม่มี เรามักจะสอนให้ลูกหลานหรือเด็กๆว่าอย่าไปยุ่งนะ  การพนันมันจะทำลายชีวิตและจะทำให้ล้มจมหรือติดการพนันจนเสียการเสียงานหรือเสียเงินเสียทอง ซึ่งทุกจะนึกภาพออกอยู่แล้วเพราะว่าในละครหลายๆเรื่องมักจะใช้กรณีคนติดการพนันและไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราจะเห็นภาพและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ จึงทำให้ผู้จัดละครหลายท่านมักจะสะท้อนปัญหาสังคมด้วยการยกกรณีการติดการพนันมาสะท้อนให้เห็นข้อเสียต่างๆนั่นเอง เหมือนกับคำพูดที่ว่าดูละครแล้วให้ย้อนดูตัวเอง ดังนั้นเมื่อเราเห็นตัวอย่างในละครแล้วทางที่ดีที่สุดคือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นทางที่ดีที่สุดแล้ว

ที่นี้มาดูกันว่าบ่อนนั้นก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง แน่นอนว่าการเข้าบ่อนเราต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนในการเล่นการพนันดังนั้นก่อนที่เราจะได้เงินมันต้องมีการเสียเงินก่อนและถ้าเราเสียไปมากเราก็อยากได้กลับคืนมาเป็นสองเท่าสามเท่า ดังนั้นเราก็จะใช้เงินมากขึ้นๆเรื่อยจนหมด แล้วถ้าหมดก็จะเกิดการหยิบยืมและเป็นหนี้สินเกิดขึ้นมารวมทั้งส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวอีกด้วย ทำให้สังคมแตกแยก วุ่นวาย ขาดความมั่นคง ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเล่นการพนันจนติด จะทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อความสงบสุขภายในครอบครัว โดยอาจมีรายจ่ายครอบครัวที่สูงขึ้น เงินออมที่ออมไว้ถูกดึงมาจ่ายเพื่อการพนัน ทำให้ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ถ้าเล่นเสียมากบางคนอาจถึงขั้นหมดตัว และติดหนี้สินจนเป็นเหตุให้เกิดความเครียด ทะเลาะเบาะแว้งจนถึงขั้นครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง และจะนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว   อีกอย่างหนึ่งคือการมีคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการพนันหรือการเข้าบ่อนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกหลังของศาสนา เป็นอบายมุข เป็นสิ่งไม่มีดี ทำให้สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการมีบ่อนในประเทศรวมทั้งปัญหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์หรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้น ด้านสังคมก็เกิดการขโมยหรืปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และที่สำคัญปัจจุบันรัฐบาลของประเทศยังไม่มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและโปร่งใส ส่งผลสังคมเสื่อมศีลธรรม เพราะเมื่อรัฐเปิดให้คนเล่นการพนันอย่างถูกกฎหายก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญหาฉ้อโกง ปล้น ลักทรัพย์ การก่ออาชญากรรมต่างๆนั่นเอง สุดท้ายแล้วเมื่อเรารู้ข้อเสียของบ่อนแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านคงจะนำไปเป็นแนวทางพิจารณา คิดและวิเคราะห์ว่าเรานั้นควรจะเข้าไปสู่วงการนี้หรือไม่ ขอให้ทุกท่านเลือกหนทางที่เหมาะสมกับทุกคนและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเอง